free web stats" /> Materijali

Materijal za izradu instrumenata.

Glazbeni instrument izradjen od drveta, gotovo da je živa stvar jer na njegovu upotrebu utiču temperatura i vlažnost.Njegov kvalitet ovisi od drveta, koji se koristi u njegovoj konstrukciji i njegovih svojstava.
Postoji nekoliko vrsta drveta potrebnih za izgradnju instrumenta, zbog prirode svojstava potrebnih za različite delove instrumenata.Glasnjača mora generisati vibracije. Vrat mora odoljevati savijanju.
Ledja i strane instrumenta utiču na ton. Ne postoje dva ista komada drveta i stoga, majstor treba naći idealnu srazmeru, uzimajući u obzir, čvrstoću,gustinu i dr. karakteristike drveta.
Powered by WebExpress
UA-88826200-1